Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 27.06.2023/Pykälä 71Kemijärven järjestöjen ja kaupungin yhteistyösopimus

 

TL 27.06.2023 § 71     

380/05.00.04/2023       

 

Kemijärven kaupunkistrategiassa on otettu huomioon myös kolmas sektori eli järjestöt, yhdistykset, seurat, samoin erilaiset yhteisöt ja vapaaehtoistoiminta. Kemijärvi on myös yhteisöjä osallistava, vaikuttamiseen rohkaiseva. Yhteistyössä yhteisöjen kanssa järjestetään palveluja ja aktivoidaan asukkaita. Kolmannen sektorin toimintaa ja yhteisten päämäärien saavuttamista tuetaan avustuksin, tilaratkaisuin ja yhteisellä kehittämistyöllä. Kemijärven kaupunki toimii palvelualustana, jossa kaupunki, yritykset ja järjestöt tuottavat asukkaan tarpeisiin palveluja.  

 

Tämän Kemijärven kaupungin järjestöyhteistyösopimuksen (liitteenä 5) tavoitteena on tuoda esille kaupungin ja järjestöjen yhteistoiminnan pelisäännöt sekä kaupungin tarjoaman tuen periaatteet. Malli avaa yhdistyksille ja laajemminkin kuntalaisille kaupunkistrategian ja talousarviopäätösten järjestöjä koskevan sisällön. Siinä otetaan huomioon myös kuntalain määräykset osallisuudesta ja vaikuttamisesta. Järjestöyhteistyösopimus päivitetään järjestöjen kanssa yhdessä valtuustokausittain laajan hyvinvointikertomuksen yhteydessä. Päivitetty sopimus hyväksytään poliittisessa päätöksenteossa ja se viedään lautakuntiin tiedoksi. 

 

Esitän, että yhteistyösopimusvedos viedään järjestöjen lausuttavaksi. Lausumisesta tiedotetaan Koti-Lapissa ja lausunta tapahtuu sähköisesti kaupungin verkkosivuilla. Lausunta-aikaa on 11.9.2023 asti. Järjestöjen lausuma vedos tuodaan tulevaisuuslautakunnan päätettäväksi syyskuun kokouksessa.

 

 

Valmistelija vt. tulevaisuusjohtaja Heidi Laukkanen

 

Esittelijä Vt. tulevaisuusjohtaja Laukkanen Heidi Kemijärvi

 

Päätösehdotus Yhteistyösopimusvedos viedään järjestöjen lausuttavaksi ja tuodaan lausuttu ja korjattu yhteistyösopimus tulevaisuuslautakunnan päätettäväksi syyskuun kokoukseen.
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.