Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 27.06.2023/Pykälä 72


Täyttölupa varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään 1.8.2023 alkaen

 

TL 27.06.2023 § 72     

12/01.01.01.00/2023       

 

Täyttölupa haetaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään.

Varhaiskasvatuslaissa- ja asetuksessa on määritelty kasvattajien ja hoidossa olevien lasten suhdeluku. Tämän mukaan lapsiryhmässä tulee olla yli kolmevuotiaiden lasten ryhmässä 1 kasvattaja / 7 lasta ja ja alle kolmevuotiaiden ryhmässä 1 kasvattaja / 4 lasta. Näistä suhdeluvuista saa lain mukaan poiketa ainoastaan tilapäisesti ja lyhytaikaisesti. Suhdeluvusta poikkeaminen ei voi olla päivittäistä eikä jatkuvaa. Varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee huolehtia riittävästä sijaisjärjestelmästä, jonka avulla pystytään huolehtimaan siitä, että varhaiskasvatuslain edellyttämä henkilöstömitoitus pystytään nopeasti saavuttamaan myös vaikeasti ennakoitavissa tilanteissa. (HE40/2018, 36§)

 

Jyvälänpuiston päiväkodista on irtisanoutunut toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleva varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan viimeinen työssäolopäivä on 15.6.2023.

 

Tarve varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään on pysyvä. Varhaiskasvatustoiminnan kannalta ei ole järkevää, että pysyvään tarpeeseen vastataan eripituisilla määräaikaisilla sijaisuuksilla, eikä se ole myöskään lapsen edun mukaista. Jotta varhaiskasvatuslain mukainen henkilöstömitoitus toteutuu, täyttölupa varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään on välttämätön.

Lastenhoitajan tehtävät sisältyvät varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstösuunnitelmaan ja palkkaukseen on varattu määräraha v. 2023 talousarviossa.

 

Oheisena varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävänkuvaus.

 

Kaupungin johtoryhmä puoltaa täyttöluvan myöntämistä.

 

Valmistelija Varhaiskasvatuspäällikkö Heidi Haavisto, 040 861 6486

 

Esittelijä Vt. tulevaisuusjohtaja Laukkanen Heidi Kemijärvi

 

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta päättää myöntää luvan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävän täyttämiseen 1.8.2023 alkaen toistaiseksi

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Tiedoksi Varhaiskasvatuspäällikkö

 Henkilöstöpalvelut