Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 11.09.2023/Pykälä 104Eroanomus Kemijärven kaupungin luottamustoimesta / Iivari Pekka

 

KV 11.09.2023 § 104     

165/00.00.00.00/2021       

 

Alla mainittu liite 5 (Pekka Iivarin eroilmoitus) on liitteenä 1.

 

Päätös Merkittiin, että Pekka Iivari jääväsi itsensä ja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HL 28 § 1) osallisuusjäävi).

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Hannaliisa Sutinen siirtyi kaupunginvaltuutetuksi tämän pykälään käsittelyn jälkeen.

 

Tiedoksi Pekka Iivari

 Keskusvaalilautakunta

 

 

KH 07.08.2023 § 270   

      

 

Pekka Iivari pyytää 1.8.2023 alkaen eroa kaikista Kemijärven kaupungin luottamustoimista. Eropyynnön perusteena on 1.8.2023 alkanut virkasuhde Kemijärven kaupungin kaupunginjohtajana. Eroanomus liitteenä 5. Iivari on menettänyt vaalikelpoisuutensa Kemijärven kaupunginluottamustoimiin alla olevan mukaisesti.

Pekka Iivari on Tulevaisuuden Kemijärvi yhteislistan kaupunginvaltuutettu.

 

Kuntalain 72 §:n mukaan:

Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:

"1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevi valvontatehtäviä;

 

2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä

 

3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;

 

4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2-kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.

 

Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa."

 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

 

Esittelijä Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
1) Kaupunginvaltuusto toteaa Pekka Iivarin menettäneen vaalikelpoisuutensa toimia Kemijärven kaupungin luottamustoimissa ja myöntää eron sekä toteaa Pekka Iivarin luottamustoimen päättyneeksi kaupunginvaltuutettuna.

2) Valtuuston puheenjohtaja kutsuu Pekka Iivarin tilalle kaupunginvaltuutetuksi Tulevaisuuden Kemijärvi yhteislistan ensimmäisen varavaltuutetun Hannaliisa Sutisen jäljellä olevaksi valtuuston toimikaudeksi 2021-2025

3) Valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään Tulevaisuuden Kemijärvi yhteislistalle uuden varavaltuutetun, koska varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi.

 

Päätös Merkittiin pöytäkirjaan, että Pekka Iivari esteellisenä poistui kokouksesta eikä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon (HL 28.1 § kohta 1. asianosaisjäävi, asianosainen).

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
1) Kaupunginvaltuusto toteaa Pekka Iivarin menettäneen vaalikelpoisuutensa toimia Kemijärven kaupungin luottamustoimissa ja myöntää eron sekä toteaa Pekka Iivarin luottamustoimen päättyneeksi kaupunginvaltuutettuna.

2) Valtuuston puheenjohtaja kutsuu Pekka Iivarin tilalle kaupunginvaltuutetuksi Tulevaisuuden Kemijärvi yhteislistan ensimmäisen varavaltuutetun Hannaliisa Sutisen jäljellä olevaksi valtuuston toimikaudeksi 2021-2025

3) Valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään Tulevaisuuden Kemijärvi yhteislistalle uuden varavaltuutetun, koska varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi.

Kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 16.57-17.09.