Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 28.09.2023/Pykälä 121Poikkeamispäätös / Rantanen

 

EL 28.09.2023 § 121     

495/10.03.00.02/2023       

 

Rantanen Sami hakee poikkeusta maankäyttö- ja ra­ken­nus­lain 72.2 §:n mu­kai­ses­ta kiel­los­ta ra­kentaa ranta-alueelle ilman kaavaa.

Rakennuspaikkana on tila 320-411-4-19, Lintukoto. Paik­ka si­jait­see Severijärven ran­nal­la Luusuassa (kart­ta poik­kea­mis­pää­tök­sen liit­tee­nä).

 

Rakennuspaikalle on tarkoitus rakentaa yksikerroksinen vapaa-ajan asunto 120 m2, saunarakennus 25 m2 sekä autotalli 80 m2.

Naapurit on kuultu, ei muistutuksia.

Hakemuksen tarkoittaman rakentamisen tueksi voidaan katsoa esitetyn erityisiä syi­tä: Koko rakennushanke tullaan toteuttamaan tavoitteena rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Viereisellä tilalla, saman tien varrella on myös vapaa-ajan rakennus, rantaviivaa jää vielä vapaaseen käyttöön ja alue soveltuu rakentamiseen.

 

Hanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden muul­le­kaan järjestämiselle, ei vaikeuta luonnonsuojelun eikä rakennetun ympäristön suo­je­lun tavoitteiden saavuttamista.

Edellä mainitun perusteella kaavoittaja katsoo, että haettu poikkeaminen voidaan myöntää.

 

Asiasta on laadittu liitteen 6 mukainen päätös.

 

Valmistelija Kaavoittaja Jemina Lahtela, puh. 040 159 2313

 

Esittelijä Elinvoimajohtaja Karppinen Anne Kemijärvi

 

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta myöntää poikkeamisen liitteen 6 mukaisesti.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.