Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.09.2023/Pykälä 321


Lapin poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunnan jäsenten valinta kaudelle 1.8.2021 - 31.5.2025 / Uuden jäsenen valinta eronneen tilalle.

 

KH 18.09.2023 § 321     

549/00.04.02/2023       

 

Pekka Iivari on valittu kaupunginvaltuuston 16.8.2023 § 93 kokouksessa Lapin poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunnan jäseneksi. Iivari on menettänyt vaalikelpoisuuden kaupunginvaltuustoon tullessaan valituksi Kemijärven kaupunginjohtajaksi. Valtuusto on myöntänyt eron Iivarille kokouksessaan 11.9.2023 kaikista Kemijärven kaupungin luottamustehtävistä.

 

Kaupunginvaltuuston on valittava Pekka Iivarin tilalle uusi jäsen Lapin poliisilaitoksen neuvottelukuntaan toimikaudelle 1.8.2021 - 31.5.2025.

 

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.8.2021 kokouksessaan Lapin poliisin neuvottelukunnan jäseniksi seuraavat henkilöt:

Jäsen   Varajäsen

Riitta Savukoski  Esa Parkkinen

Pekka Iivari   Antti Sirviö

 

"Poliisihallitus vahvistaa poliisin neuvottelukunnan jäsenten määrän. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee

neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu poliisilaitoksen päällikkö.

 

Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Poliisin henkilöstöön kuuluva ei kuitenkaan voi toimia puheenjohtajana eikä varapuheenjohtajana."

 

Kemijärven kaupungin edustajien määrä on kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä. Poliisiasiain neuvottelukunnan ja poliisin neuvottelukunnan tehtävänä on: 1) seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa; 2) tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi; 3) antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista; sekä 4) käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäviksi toimitetaan.

 

 

Valmistelija Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849

 

 

Esittelijä Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se nimeää Lapin poliisilaitoksen poliisin neuvottelukuntaan Kemijärven kaupungin edustajaksi varsinaisen jäsenen eronneen Pekka Iivarin tilalle toimikauden 1.8.2021 - 31.5.2025 loppuun.

 

Päätös Merkittiin, että Pekka Iivari jääväsi itsensä ja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HL 28 § 1. osallisuusjäävi) yleislausekkeeseen perustuva jäävi).

Päätösehdotus hyväksyttiin.