Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.12.2023/Pykälä 411Kemijärven Kuvanveistoviikot ry:n käyttöoikeusesitys

 

KH 04.12.2023 § 411     

389/10.03.01.06/2023       

 

Kemijärven Kuvanveistoviikot ry:n ja arkkitehti Pentti Ahon lausunnon perusteella voidaan osa rakennuksesta ottaa käyttöön siihen tehtävien muutostöiden jälkeen. Muutostyöt suunnitellaan rakennukseen suunnitellun toiminnan mukaiseksi. Asiaa on käyty läpi Tilapalvelut liikelaitoksen toimitusjohtajan ja Kemijärven Kuvanveistoviikot ry:n puheenjohtajan kanssa.

 

Tehtävät muutostyöt vaativat hankesuunnitelman (hanketyöryhmä) ja sen perusteella laadittavan kustannusarvion ja toteutussuunnitelman. Mikäli hanke suunnitellaan toteutettavaksi talousarviovuonna 2024 tulee sen kustannusvaikutus huomioida liikelaitoksen käyttötalous- tai vaihtoehtoisesti investointiosassa.

 

Määrärahan alustava varaus tulee olla 50 000 euroa mikä kuitenkin tarkentuu tehtävän hankesuunnitelman jälkeen. Hankesuunnitelma tulee kattamaan myös piha- ja liikennöintialueelle tehtävät työt sekä sinne opastuksen.

 

Liitteenä 9 on Kemijärven Kuvanveistoviikot ry:n esitys.

 

Valmistelija Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738

 

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää valtuuttaa liikelaitoksen toimitusjohtajan käynnistämään hankesuunnitelman laatimisen Lepistöntie 1 muutostöistä. Rakennuksen käyttöoikeuden vastikkeellisuudesta käydään tarkemmat neuvottelut Kemijärven Kuvanveistoviikot ry:n kanssa.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Tiedoksi Liikelaitoksen toimitusjohtaja

 Kemijärven Kuvanveistoviikot ry

 

 

KH 19.06.2023 § 243   

      

 

Kemijärven kuvanveistoviikot ry esittää, että Kemijärven kaupunki myöntäisi 10 vuoden käyttöoikeuden kauppaopiston rakennuksen vanhaan osaan pylväikköineen, yksinoikeudella vastikkeetta Kemijärven kuvanveistoviikot ry:lle veistoskokoelman varastointia, huoltoa ja tilapäistä näyttelytoimintaa varten. Esitys perustuu arkkitehti Pentti Ahon rakennuksen kuntoa ja käyttömahdollisuutta tutkivaan lausuntoon, jonka mukaan ko. rakennus voidaan säilyttää kylmänä ja se soveltuu hyvin suunniteltuun käyttöön lausunnossa olevat toimenpiteet huomioon ottaen.

Rakennuksen uusi osa toimii arkkitehdin mukaan myös kylmänä, mikä mahdollistaa monenlaisia toimintoja, varsinkin kesäaikana. Lisäksi yhteiskäyttöön tulisi aidattu tonttialue, aitauksen ulkopuolella oleva pysäköintialue sekä rakennuksessa oleva luentosali, WC ja yksi vesipiste.

 

Liitteenä 7 on Kemijärven kuvanveistoviikot ry:n esitys.

 

Valmistelija Vt. kaupunginjohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

 

 

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus myöntää Kemijärven kuvanveistoviikot ry:lle 10 vuoden käyttöoikeuden Lepistöntie 1 (entinen kauppaoppilaitos) rakennuksen vanhaan osaan pylväikköineen, yksinoikeudella vastikkeetta veistoskokoelman varastointia, huoltoa ja tilapäistä näyttelytoimintaa varten.

 

Päätös Teija Kerkelä esitti, että Isokylän entisen koulun tilat otetaan selvitykseen laajempaa monitoimikäyttöä varten. Päätösehdotus kannattamattomana raukesi.

Ahti Majava esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Juhani Tapio ja Paula Alatalo kannattivat Ahti Majavan esitystä.

Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta vastaavat JAA ja ne, jotka kannattavat Ahti Majavan esitystä vastaavat EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin.

JAA-äänet: Markku Harju ja Matti Torvinen

EI-äänet: Ahti Majava, Paula Alatalo, Teija Kerkelä, Kirsti Ojala ja Juhani Tapio.

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

 

Tiedoksi Kemijärven kuvanveistoviikot ry