Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.12.2023/Pykälä 412


Korjaamo -ja huoltotilojen hallirakennus Särkikankaalle, Asematie 36

 

KH 04.12.2023        

659/02.08.00/2023       

 

Elinvoimalautakunnan kokouksen 8.11.2023 jälkeen vaihtoehtoiseksi ratkaisuksi korjaamo- ja huoltotiloille on noussut Pöyliöjärventie 2-8 teollisuushallin hyödyntäminen Elinvoimapalvelut/ Asuminen ja Ympäristö -vastuualueen korjaamo- ja huoltohallirakennuksena. Tiloissa suoritetun alustavan katselmuksen mukaan Pöyliöjärventien teollisuushallikokonaisuudesta olisi mahdollista ottaa toiminnallinen kokonaisuus elinvoimapalveluiden korjaamo- ja huoltotiloiksi. Tilojen käyttöönotto vaatii tarvittavien muutostöiden osalta hankesuunnitelman laatimisen.

 

Valmistelija Vt. kaupunginjohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

 

 

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2024 talousarvion investointeihin esitetty tilapalvelut liikelaitoksen varaus asuminen ja ympäristö hallitilan suunnittelutyöhön voidaan käyttää Pöyliöjärventie 2-8 teollisuushallin muutostöiden suunnitteluun.

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Juhana Kelloniemi poistui kokouksesta klo 18.28.

 

 

EL 08.11.2023 § 139   

      

 

Tarve

 

Nykyiset työ- ja hallitilat sekä niihin liittyvät toiminnot on sijoitettu kolmeen eri paikkaan Kemijärven kaupungin alueella. Yhteen halliin siirtyminen lisää tilojen käytettävyyttä sekä työntekijöiden ajan tehokkuutta ja toiminnan taloudellisuutta. Samalla työntekijöille rakennetaan työterveyslain määrittämät riittävät ja asianmukaisesti varustetut peseytymis-, pukeutumis- ja vaatteiden säilytystilat, ruokailu - ja käymälätilat. Työterveyslain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja.

 

Kemijärven kaupungin ja sen tytäryhtiöiden tulee pyrkiä tässäkin asiassa esimerkillisyyteen.

 

Hyödyt

 

- Samalla, kun täytetään lain edellyttämät velvollisuudet päästään vanhoista ja epäkäytännöllisistä tiloista eroon.

- Elinvoimapalvelut/ Asuminen ja Ympäristö käyttötalouden kustannuksia kohdennetaan tarkoituksenmukaisella tavalla.

- Hankkeen aikana siistitään Särkikankaan hallialuetta ja toimintaympäristön ilme kohentuu naapuruston eduksi.

- Kemijärven kaupunki näyttää esimerkkiä vanhojen rakennusten purkamisessa ja uudisrakentamisessa.

- Luodaan turvalliset ja asianmukaiset tilat Kemijärven kaupungin henkilökunta huomioiden.

 

Esitys etenemisestä

 

Hallihanketta jatketaan olemassa olevan, jo aikaisemmin laaditun suunnitelmaluonnoksen (esitellään lautakunnan kokouksessa) perusteella välittömästi siten, että halli otetaan käyttöön syksyllä 2024.

Hallihanke voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla:

 

Vaihtoehto 1

 

Vuoden 2024-2034 talousarvioihin käyttötalousosaan varataan vuositasolla ---------- euroa käyttötalousosa, joka korvaa nykyisen sisäisen vuokran. Hallihanke toteutetaan vuokramallilla (leasing). Käyttötalousosassa on huomioitu pääomavuokra ja hoitomenot.

Vuokramallissa Elinvoimapalvelut sitoutuu vuokraamaan hallirakennuksen ulkopuoliselta toimijalta 10 vuoden ajaksi. Hallihankkeen toteuttamisesta vastaa Elinvoimapalvelut.

 

Vaihtoehto 2

 

Vuoden 2024 talousarvioon varataan Elinvoimapalveluille investointirahaa ------------ euroa. Hallihankeen rakennuttamisesta vastaa Elinvoimapalvelut.

 

Esimerkki investointirahoituksesta oheismateriaalina.

 

 

Valmistelija Elinvoimajohtaja Anne Karppinen, puh. 040 865 8501

 Kunnallistekniikan päällikkö Eero Saarijärvi, puh. 0400 391 814

 

Esittelijä Elinvoimajohtaja Karppinen Anne Kemijärvi

 

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta päättää hallihankkeen edistämisestä. Päätöksen jälkeen asia etenee kaupunginhallituksen ja edelleen -valtuuston käsittelyyn.

 

Päätös Esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen siten, että elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että Asuminen ja Ympäristö -palvelualueen korjaamo- ja huoltohallirakennus toteutetaan vaihtoehdon 1 mukaisesti. Lisäksi Elinvoimalautakunta päättää, että korjaamo- / hallirakennushanke käynnistetään välittömästi ja että se on käyttöönotettavissa marraskuussa 2024.  

Elinvoimalautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.