Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.12.2023/Pykälä 413


Hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyö - osallistuminen Kuntaliiton ja Hyvilin aluepilotointiin 2023 - 2025

 

KH 04.12.2023 § 413     

691/00.04.00/2023       

 

Kuntaliitto ja Hyvil tarjoavat hyvinvointialueille ja kunnille mahdollisuutta osallistua alueellisen yhteistyön kehittämispilottiin vuosina 2023-2025. Työskentelyllä tuetaan hyvinvointialueiden ja kuntien strategista yhteistyötä ja yhteistyön johtamista. Pilotissa tuetaan kullekin alueelle sopivan yhteistyömallin muodostumista, alueen tarpeet ja erityispiirteet huomioiden. Pilotti tähtää seuraavan strategiakauteen. Kehittämisprosessissa tuetaan hyvinvointialuetta ja kuntia muodostamaan yhteisen näkemyksen alueelle tärkeistä tavoitteista ja toiminnan painopisteistä sekä keinoista ja työnjaosta tavoitteisiin pääsemiseksi.

 

Lappi on yksi neljästä alueesta, jotka on kutsuttu aluepilotointiin. Lappi voi osallistua aluepilotointiin, kun hyvinvointialue ja vähintään puolet Lapin kunnista sitoutuvat pilotointiin.

 

Aluepilotointiin osallistuminen edellyttää kunnilta ja hyvinvointialueelta

-          vastuuhenkilön nimeämistä. Vastuuhenkilö voi olla esimerkiksi kunnanjohtaja.

-          osallistumista yhteisiin tilaisuuksiin ja muuhun kehittämistyöhön. Pilotti kytketään olemassa oleviin ja kehitteillä oleviin yhteistyörakenteisiin.

 

Kunnat ja hyvinvointialue saavat osallistumisesta

-          lisäresurssia ja työkaluja yhteistyön kehittämiseen

-          tukea alueen kuntien ja hyvinvointialueen yhteisten tavoitteiden tunnistamiseen sekä yhdyspintatyöhön

-          tukea alueen kuntien keskinäisen yhteistyön tueksi

-          alueellista aineistoa ja tilannekuvaa organisaatioiden oman strategiatyön pohjaksi

-          tukea oman organisaation luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyökulttuurin vahvistamiseksi

-          sparrausta ja hyviä käytänteitä muilta mukana olevilta alueilta ja kunnilta

-          mahdollisuuden olla mukana kehittämässä kunta-hyvinvointialue-yhteistyötä kansallisella tasolla sekä saada näkyvyyttä ja yhteyksiä valtakunnallisiin toimijoihin.

 

Oheisena kaupunginhallitukselle tiedoksi Kuntaliiton ja Hyvilin esittelymateriaali aluepilotoinnista.

 

Lapin hyvinvointialue on pyytänyt kuntien sitovat ilmoittautumiset aluepilottiin 30.11.2023 mennessä. Vt. kaupunginjohtaja on ilmoittanut Lapin hyvinvointialueelle Kemijärven kaupungin sitoutuvan aluepilottiin.

 

Valmistelija Vt. kaupunginjohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

 

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Kemijärven kaupungin sitoutumisen Lapin hyvinvointialueen aluepilottiin.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Tiedoksi Lapin hyvinvointialue