Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.12.2023/Pykälä 415


Nimeämispyyntö, Valtion palvelu- ja toimitilaverkkouudistuksen Lapin alueellinen projektiryhmä

 

KH 04.12.2023 § 415     

688/00.04.00/2023       

 

´Lapin liitto kirje 17.11.2023:

"Valtiovarainministeriö pyytää Lapin liittoa esittämään kuntaedustajien nimet jäseniksi valtion palvelu- ja toimitilaverkkouudistuksen Lapin alueelliseen projektiryhmään. Lisäksi Lapin liittoa pyydetään esittämään edustaja projektiryhmän puheenjohtajaksi ja sihteeriksi omasta henkilöstöstään.

 

Käynnissä olevan valtion palvelu- ja toimitilaverkkouudistuksen tavoitteena on vastata nopeasti muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin kokoamalla käyntiasiointia julkisen hallinnon yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin ja vähentämällä valtionhallinnon toimistotilaa yhteistyössä Kelan, kuntien ja soveltuvin osin hyvinvointialueiden kanssa.

 

Uudistuksen alueellinen suunnittelu ja toimeenpano on alkanut vuonna 2021 kolmessa maakunnassa (Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala ja Päijät-Häme) ja nyt vuoden 2024 alusta uudistus etenee seuraaviin kuuteen maakuntaan: Etelä-Savo, Keski-Suomi, Lappi, Pirkanmaa, Satakunta ja Uusimaa.

 

Valtiovarainministeriö asettaa kuhunkin maakuntaan alueellisen projektiryhmän, jonka tavoitteena on valtion palvelu- ja toimitilaverkkohankkeen valtakunnallisten linjausten ja valtion toimitilastrategian pohjalta suunnitella ja käynnistää asiakaspalvelu- ja toimitilaverkkouudistusta maakuntansa alueella. Työn tavoitteena on, että viimeistään vuonna 2030 valtion viranomaisten käyntiasiointi on kaikissa kuudessa maakunnassa koottu yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin yhteistyössä Kelan ja kuntien sekä soveltuvin osin hyvinvointialueiden kanssa. Lisäksi tavoitteena on vähentää valtion viranomaisten toimistotilaa valtion toimitilastrategian linjausten mukaisesti.

 

Alueellisten projektiryhmien kokoonpano koostuu valtion palveluntuottajista, maakunnan liittojen, kuntien ja hyvinvointialueiden edustajista sekä Senaatin ja Valtorin edustajista. Projektiryhmät on tarkoitus asettaa ajalle 1.1.2024-31.12.2024 lukuun ottamatta Lapin alueellista projektiryhmää, jonka toimikausi jatkuu 31.12.2025 asti. Projektiryhmien päätehtävänä on valmistella alueellinen suunnitelma palvelu- ja toimitilaverkosta valtakunnallisenrakenteen mukaisesti. Projektiryhmät raportoivat työstään valtion palvelu- ja toimitilaverkkouudistuksen valtakunnallisille valmistelu- ja ohjausryhmille.

 

Projektiryhmän jäseniksi tulisi ehdottaa tasapuolisesti sekä nais- että miesehdokasta niin, että kustakin Lapin seutukunnasta olisi yksi edustaja. Yhteensä siis kuusi (6) ehdokasta. Ehdokkailta toivotaan tietämystä kuntaorganisaatioiden asiakaspalvelun ja toimistotilan nykytilasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Lisäksi toiveena on, että ehdokkailla on näihin asioihin liittyvää päätösvaltaa tai mahdollisuus hankkia seutukuntansa kuntien linjaus käsiteltäviin asioihin.

 

Ehdotukset jäseniksi pyydetään toimittamaan 1.12. mennessä Lapin liitolle, joka tekee esityksensä valtiovarainministeriölle 5.12. mennessä"

 

Itä-Lapin kuntajohtajien kesken on sovittu, että Itä-Lapista esitetään mies- ja naisehdokkaat ehdolle työryhmään, ehdokkaiksi valikoitui Posion kunnanjohtaja Pekka Jääskö ja Kemijärven vt. kaupunginjohtaja Marjo Säärelä.

 

Valmistelija Vt. kaupunginjohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

 

 

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Tiedoksi Lapin liitto