Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.12.2023/Pykälä 417


Lautakuntien ja muiden viranomaisten päätökset

 

KH 04.12.2023 § 417  

    

 

 

Jäljempänä mainitut lautakunnat ja viranomaiset ovat jättäneet pöytäkirjat KuntaL:n 92 §:n ja kaupungin hallintosäännön 37 §:n ja 39 §:n mukaisia toimenpiteitä varten.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa kuntalaissa tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

 

Elinvoimalautakunta 8.11.2023. Pöytäkirja luettavissa https://paatoksetd10.kemijarvi.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20231323  

Tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenille sähköpostilla 9.11.2023.

 

Tulevaisuuslautakunta 28.11.2023. Pöytäkirja luettavissa https://paatoksetd10.kemijarvi.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20231322

Tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenille sähköpostilla 29.11.2023.

 

Elinvoimalautakunta 28.11.2023. Pöytäkirja luettavissa https://paatoksetd10.kemijarvi.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20231330

Tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenille sähköpostilla 29.11.2023.

 

Työsuojelutoimikunta 8.11.2023; pöytäkirja nähtävillä kokouksessa.

 

Vt. kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös

07.11.2023 § 30; Virkamääräys maaseututoimen virkatehtävän täyttö sisäisesti.

 

27.11.2023 § 32; Täyttölupa koulunkäynninohjaajalle ajalle 1.1.2024 - 1.6.2025. Täyttölupa myönnetty.

 

Vs. hallintojohtajan viranhaltijapäätös

17.11.2023 § 14; Tulorekisterin sähköinen asiointipalvelut/Käyttövaltuus. Tulorekisterin käyttövaltuus myönnetään varhaiskasvatuspalvelujen toimistohenkilölle.

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan viranhaltijapäätös

20.11.2023 § 3; Vt. kaupunginjohtaja Marjo Säärelän KVTES 5 luvun 11 §:n mukainen palkallinen vapaa 11.12.2023 ja vuosiloma 12.12.2023. Myönnetty.

 

Valmistelija Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849

 

 

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä edellä olevat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedokseen ja päättää, ettei se ota lautakuntien ja muiden viranhaltijoiden päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.