Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.12.2023/Pykälä 402


# 31.10.2023 Kaupunginhallitus Tuloslaskelma

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.10.2023

 

KH 04.12.2023 § 402     

48/02.02.00/2023       

 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023

toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa toiminnan

talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.10.2023 on eritelty

alla olevassa taulukossa.

 

 

Talousarvioluvuissa ja toteutumavertailussa on mukana

kaupunginvaltuustoon 8.5.2023 § 59 ja § 65 päätösten mukaiset

lisämäärärahat: 70 000 euroa avustuksena Saura -säätiölle ja 50 000

euroa erityistilintarkastusselvitykseen. Lokakuun toteutuma osoittaa, että

alkuvuoden kustannusylitys on tasoittunut ja määrärahakäytön ylitys on

prosentuaalisesti pienentynyt. Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi

olla laskennallisesti enintään 83,3 % lokakuun lopussa. Hallintopalvelujen

toteutuma on 2,8 % tätä suurempi ja ylityspaine noin 137 000 euroa.

Toteutumaluvuista puuttuu työterveyshuollon ja joukkoliikenteen kustannuksiin saatavat korvaukset ja avustukset. SOTE-kustannusten osalta on lokakuussa laskutettu ict-kustannukset hyvinvointialueelta, joten tuloutus näkyy toteutumassa kustannuksia pienentävänä. Hallintopalvelujen ylitys tasoittuu ja toimiala pysyy määrärahojen käytön osalta budjetissa.

 

Liitteenä 3 on kaupunginhallitukselle tiedoksi hallintopalvelujen

tuloslaskelma 31.10.2023. Oheisliitteinä henkilöstöraportti.

 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

 

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallintopalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman kaudelta 1.1.-31.10.2023.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.