Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.12.2023/Pykälä 403Käyttötalouden seurantaraportti koko kaupungin osalta 31.10.2023

 

KH 04.12.2023 § 403     

439/02.02.00/2022       

 

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä

ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 63 §:n mukaan

kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden

toteutumaraportin.

 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 vuoden 2023

talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan

kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle

kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta.

 

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.10.2023 on seuraava:

 

 

Laskennallinen nettomenojen toteutuma eli toimintakate saisi olla enintään

83,3 %. Toteutuma on 76,9 %, joka on 6,4 % laskennallista arvoa parempi.

Talousarvioluvuissa ja toteutumavertailuluvuissa on mukana valtuuston

8.5.2023 § 59 ja § 65 hallintopalveluille hyväksymät lisätalousarviot sekä

valtuuston 26.6.2023 § 95 ja § 96 varhaiskasvatukselle ja

koulutuspalveluille hyväksymät lisätalousarviot. Liikelaitoksen valtuustossa 20.11.2023 hyväksyttyjä talousarviomuutoksia ei vertailuluvuissa ole vielä mukana.

 

Hallintopalvelujen ylityspaine on pienentynyt ja tasaantuu loppuvuonna

alkuvuoden kustannusten tasaantuessa (rekrytointi- ja sotesiirtokustannuk-set ym.) sekä tilinpäätösvaiheessa toteutuvien joukkoliikenteen avustusten ja työterveyspalvelujen korvausten toteutuessa. Hallintopalvelut on tehnyt talouden sopeuttamiseen liittyen laskelmat loppuvuoden toimintatuotoista ja -menoista.

 

Tulevaisuus- ja elinvoimapalvelujen toteutuma on talousarviossa arvioitua paremmat. Ympäristöterveyspalveluissa toimintatuotot ovat toteutuneet

laskutusrytmistä johtuen laskennallista toteutumaa pienempinä.

 

Liikelaitoksen toteutumatasossa puolestaan näkyy ennakoitua suuremmat

vuokratuotot ja kustannussäästöinä sähkön hinnan alenema sekä

rakennusten- ja alueiden korjauskustannusten ennakoitua pienempi

toteutuma. Kokonaistoteutuma toimintakatteen osalta on huomattavasti

laskennallista tasoa parempi.

 

Käyttötalousmenojen lisäksi kaupungin talousarvion toteutumiseen

vaikuttavat verotulojen ja valtionosuuksien määrät sekä rahoitustuottojen

toteutuminen ja poistojen määrä. Verotulot ja valtionosuudet ovat

toteutuneet ennakoitua paremmin, ja ennusteen mukaan ne

toteutuvat talousarviossa arvioitua suurempina. Sähkönmyynnistä saatava

tulo on pienentynyt edellisvuoteen nähden ja rahoitustuottojen ennustetta

on muutettu tältä osin huomattavasti pienemmäksi. Verotulot ja

valtionosuudet kompensoivat rahoitustuottojen vajetta. Rahoitustuottojen

muutos on hyväksytty valtuustossa lokakuussa ja muutokset on tehty talousarvioon. Poistot tulevat toteutumaan ennakoitua pienempinä.

 

Kaupungin tulosennuste 31.10.2023 tilanteen mukaan on seuraava 

 

Liitteenä 4 kaupungin talouden toteutumaraportti ajalta 1.1.- 31.10.2023.

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle henkilöstöraportti vastuualueiden

ja toimialojen osalta.

 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

 

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi koko kaupungin käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-31.10.2023.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.