Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.12.2023/Pykälä 406


Määräaikaisen varhaiskasvatushenkilöstön itseopiskelun tukeminen korkeakouluopinnoissa

 

KH 04.12.2023 § 406     

623/01.03.00.00/2023       

 

Määräaikaisen varhaiskasvatushenkilöstön itseopiskelun tukeminen korkeakouluopinnoissa -toimintaohje on voimassa 31.12.2023 saakka ja sen jatkaminen on koettu tarpeelliseksi, jotta lainmukainen varhaiskasvatushenkilöstön henkilöstörakenne varmistettaisiin siirtymäajan jälkeen viimeistään 1.1.2030 alkaen.

 

Toimintaohjeen jatkamisesta on käyty keskustelu henkilöstöjärjestöjen kanssa 24.11.2023, eikä siitä ole ilmennyt huomautettavaa.

 

Valmistelija Henkilöstö- ja hallintosihteeri Päivi Alatalo 040 587 2490

 

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy määräaikaisen varhaiskasvatushenkilöstön itseopiskelun tukeminen korkeakouluopinnoissa -toimintaohjeen sovellettavaksi 31.12.2029 saakka kaupungin voimassa olevan Itseopiskelun tukeminen -toimintaohjeen pohjalta.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Tiedoksi Henkilöstöpalvelut

 Kehysryhmä

 

 

KEHRYHMÄ 24.11.2023 § 27   

      

 

Varhaiskasvatuslaki (540/2018) on muuttunut vuonna 2018, jonka mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstörakenne muuttuu huomattavasti siirtymäajan jälkeen. Henkilöstörakennetta koskevat muutokset astuvat voimaan 1.1.2030.

 

Nykyisin kolmasosalla päiväkodin henkilöstöstä tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus (kasvatustieteiden kandidaatti tai sosionomi). Muilla vähintään lastenhoitajan kelpoisuus eli lapsiryhmässä pitää olla yksi opettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

 

Henkilöstörakenteen muutoksen astuessa voimaan vuodesta 2030 alkaen, vähintään kahdella kolmasosalla pitää olla varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus, joista vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla vähintään lastenhoitajan kelpoisuus. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että lapsiryhmässä on oltava yksi opettaja, yksi sosionomi ja yksi lastenhoitaja.

 

Varhaiskasvatuksen opettajia on yritetty rekrytoida vuodesta toiseen tuloksetta. Muutamia kelpoisuusehdot täyttäviä opettajia on saatu avoimiin tehtäviin, mutta kelpoisuutta vailla olevia opettajia on edelleen määräaikaisissa palvelussuhteissa yli puolet. Varhaiskasvatuslain vaatimukset heikentävät kelpoisuusvaatimukset täyttävän varhaiskasvatushenkilöstön saavuutta entisestään, koska lapsiryhmään vaaditaan jatkossa kahden varhaiskasvatusalan korkeakouluopintojen suorittaneen resurssia.

 

Henkilöstörakenteen muutokseen on varauduttava hyvissä ajoin. Sosionomin tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus pätevöityä varhaiskasvatuksen tehtäviin (varhaiskasvatuksen sosionomi) suorittamalla aikaisemmin suoritettuun tutkintoon lisäksi vähintään 60 opintopisteen varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet korkeakouluopinnot. Varhaiskasvatuksessa työskentelee määräaikaisessa palvelussuhteessa henkilöitä, jotka ovat suorittaneet sosionomin tutkinnon, mutta heiltä puuttuu kelpoisuusvaatimuksen mukainen suuntautuminen varhaiskasvatukseen. Kelpoisuuden puuttuminen on esteenä toistaiseksi voimassa olevalle palvelussuhteelle.

 

Kemijärven kaupunki on kannustanut määräaikaista varhaiskasvatushenkilöstöä pätevöitymään varhaiskasvatuksen tehtäviin muutaman vuoden ajan. Työnantaja on tukenut määräaikaisen varhaiskasvatushenkilöstön korkeakouluopintoja, mikäli ns. pätevöitymisopinnot perustuvat työnantajan intressiin varmistaa varhaiskasvatushenkilöstön kelpoisuus lakiin perustuvaksi. Kemijärven kaupungin Itseopiskelun tukeminen -toimintaohjetta on sovellettu kaupunginhallituksen päätöksellä 10.5.2021 § 161 myös määräaikaiseen varhaiskasvatushenkilöstöön. Toimintaohjeen määräaikainen soveltaminen on päättymässä 31.12.2023.

 

Itseopiskelun tukeminen -toimintaohjeen määräaikaisen soveltamisen aikana on muutamia varhaiskasvatuksen määräaikaisia työntekijöitä hankkinut kelpoisuuden varhaiskasvatuksen korkeakoulututkinnon edellyttämiin tehtäviin. Varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen muutoksen siirtymäaikaa on jäljellä noin kuusi vuotta, jonka vuoksi määräaikaisen varhaiskasvatushenkilöstön itseopiskelua olisi tarpeen tukea jatkossakin 31.12.2029 saakka.

 

Työnantajalle kustannuksia syntyy Itseopiskelun tukeminen -toimintaohjeen kohdan 3 mukaisesti.

 

 

Valmistelija Henkilöstö- ja hallintosihteeri Päivi Alatalo 040 587 2490

 

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kehysryhmä hyväksyy määräaikaisen Itseopiskelun tukeminen -soveltamisohjeen varhaiskasvatushenkilöstön korkeakouluopinnoissa, joilla pätevöidytään varhaiskasvatuslain mukaisiin tehtäviin. Toimintaohjeen määräaikainen soveltaminen on voimassa 31.12.2029 saakka.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.