Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.12.2023/Pykälä 405Kaupunkistrategian 2024-2028 hyväksyminen

 

KH 04.12.2023 § 405     

153/00.01.02.00/2023       

 

Kuntalain 38 §:n mukaan kuntaa toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti. Kuntastrategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategia on hyväksyttävä vähintään kerran valtuustokaudessa ja se on otettava huomioon taloussuunnitelman ja -arvion laatimisessa.

 

Kuntastrategiassa on otettava huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka ja kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

 

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

 

Kaupunkistrategiaan 2024-2028 laadinta on käynnistetty keväällä 2023 työstäen strategiaa erilaisissa työpajoissa, seminaarissa ja iltakouluissa. Kuntalaisia on osallistettu strategiatyöhön toteuttamalla kuntalaiskysely elokuussa 2023, myös kaupungin henkilöstö on käsitellyt strategiaa elokuun aikana vastuualueiden työyhteisöpalavereissa.

 

Liitteenä 6 on luonnos kaupunkistrategiaksi vuosille 2024-2028.  Kaupunkistrategian visuaalista ulkonäköä ja esittämistapaa tullaan vielä kehittämään.

 

Valmistelija Vt. kaupunginjohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

 

 

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan kaupunkistrategian 2024-2028 ja esittää strategian hyväksymistä kaupunginvaltuustolle.

 

Päätös Muutettu päätösehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunkistrategian ja toimenpideohjelman 2021-2023 voimassa oloa jatketaan uuden strategian hyväksymiseen saakka.
Kaupunginhallitus on nimennyt strategiatyöryhmän, jonka ohjauksessa strategia valmistellaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Strategiatyöryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.