Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 21.02.2022/Pykälä 7


# Hallinto ja tukipalvelujen käyttösuunnitelma 2022

Käyttösuunnitelma vuodelle 2022 / Hallinto- ja tukipalvelut

 

KV 21.02.2022 § 7     

63/02.02.00/2022       

 

Liitteenä 4 alla mainittu liite nro 2 (Hallinto ja tukipalvelujen käyttösuunnitelma 2022).

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

KH 31.01.2022 § 29   

      

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.12.2020 vuoden 2022 talousarvion. Talousarvion hyväksymisen jälkeen palvelualueiden on valmisteltava käyttösuunnitelmat, josta määrätään hallintosäännössä 66 §:ssä seuraavaa: "Kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Ne voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Toimielinten hyväksymät käyttösuunnitelmat saatetaan valtuustolle tiedoksi talousarviovuoden helmikuun loppuun mennessä."

 

Palvelualueiden on siten laadittava määrärahoistaan käyttösuunnitelma hyväksytyn talousarvion perusteella. Käyttösuunnitelmissa on huomioitava kaupunginvaltuuston hyväksymät sitovat toiminnalliset tavoitteet ja kaupungin strategia. Käyttösuunnitelma on pohjana talousarvion seurannassa ja raportoinnissa.

 

Kaupunginhallituksen vuoden 2022 talousarvion toimeenpano-ohjeiden mukaan lautakunnat käsittelevät alaisensa palvelualueen talouden ja toiminnan seurantaraportit hallintosäännön mukaisesti määrävälien. Vuonna 2022 käsittely toteutetaan puolivuosittain.

 

Kaupunginhallitus vastaa kaupunginvaltuustolle hallinto- ja tukipalvelut palvelualueesta.

 

Käyttösuunnitelma vuodelle 2022 on liitteenä 2.

 

Valmistelija Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen käyttösuunnitelman vuodelle 2022 liitteen 2 mukaisesti ja antaa käyttösuunnitelman kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

 

Päätös Merkittiin pöytäkirjaan, että Riitta Savukoski esteellisenä poistui kokouksesta, eikä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon (HL 28 § 4 mom, palvelussuhdejäävi).

Paula Alatalo esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Esitys kannattamattomana raukesi.

Päätösehdotus hyväksyttiin.