Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 379


Tulevaisuusjohtajan viran perustaminen /Organisaatiouudistus 1.1.2023

 

KH 07.11.2022 § 379     

172/00.01.01.00/2022       

 

Kaupunginvaltuusto on 19.9.2022 § 99 hyväksynyt Kemijärven kaupungin uuden organisaation 1.1.2023 alkaen. Uudessa organisaatiossa tulevaisuuspalveluiden tehtävänä on varhaiskasvatuspalvelujen, perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelujen, kansalaisopisto-, musiikkiopisto-, kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen järjestäminen. Tulevaisuuspalveluiden toimialan johtajana toimii tulevaisuusjohtaja, joka vastaa toimialansa toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja lautakunnan alaisuudessa.  

 

Mikäli toiminnan tai hallinnon uudelleenjärjestelyt merkitsevät  niin laajoja tehtävien muutoksia, että virka voidaan katsoa sisällöltään ja luonteeltaan uudeksi, tulee perustaa uusi virka. Organisaatiouudistus merkitsee nykyisten palvelualueiden poistumista. Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan virka sisältää yli 50 % sote-tehtäviä ja siten palvelualuejohtajan virka siirtyy Lapin hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tulevaisuusjohtajan viran täyttöprosessi on saatava käyntiin ennen vuodenvaihdetta 2023 ja siksi nyt on perustettava tulevaisuusjohtajan virka.

 

Hallintosääntö 40 §:ssä viran perustamisesta todetaan seuraavaa: Valtuusto päättää palvelualuejohtajien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Kaupunginhallitus päättää muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Koska tulevaisuusjohtajan virka on organisatorisesti rinnastettavissa nykyisen voimassa olevan organisaatiorakenteen mukaiseen palvelualuejohtajan virkaa, tulee kaupunginvaltuuston siten tehdä päätös tulevaisuusjohtajan viran perustamisesta.

 

Tulevaisuusjohtajan tehtävät:

-          vastaa tulevaisuuspalveluiden johtamisesta, suunnittelusta

-          vastaa osaltaan toimialueiden yhteistyön järjestämisestä sekä yhteistyöstä konsernissa ja konsernin kehittämisestä sekä sidosryhmäyhteistyöstä

-          vastaa tulevaisuuspalvelualuita koskevasta ja toimielimen päätettäväksi tulevan asian valmistelusta, esittelystä ja päätösten toimeenpanosta

-          laatii tulevaisuuspalveluiden talousarvioesityksen ja käyttösuunnitelman sekä tilinpäätösennusteen

-          käyttää kaupungin puhevaltaa tulevaisuuspalveluissa siltä osin, kun se ei kuulu lautakunnan tai kaupunginhallituksen tehtäviin

-          päättää tulevaisuuspalveluiden hankinnoista ja palvelusopimuksista enintään 100 000 euroon saakka

-          päättää tulevaisuuspalveluiden henkilöstöasioista, joita ei ole siirretty hallintosäännössä muulle viranomaiselle, sekä määrää henkilökunnan sijoittumisesta vastuualueilla

-          vastaa tulevaisuuspalveluiden määrärahojen käytöstä sääntöjen ja määrärahojen puitteissa

 

Tulevaisuusjohtajan viran kelpoisuusvaatimukset ovat seuraavat:

-          soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

-          käytännön kokemus johtotehtävistä

 

Valmistelija Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle tulevaisuusjohtajan viran perustamista 1.1.2023 alkaen.

Viran täyttämisestä päätetään erikseen.

 

Päätös Kokouksessa pidettiin tauko klo 16.49 - 17.02.

Riitta Savukoski esitti kelpoisuusvaatimuksiksi seuraavaa:
- soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
- kokemus kuntasektorin johtamis- ja esihenkilötyöstä
- kokemus hankejohtamisesta
- talous- ja hallinto-osaaminen
- kokemus kehittämistyöstä

Juhani Tapio ja Ahti Majava kannattivat Savukosken esitystä.
Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että oli tullut kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on tarpeen äänestää. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: kaupunginjohtaja JAA ja Riitta Savukoski EI. Äänestyksen tulos: 1 JAA-ääntä (Harju), 6 EI-ääntä (Tapio, Savukoski, Kerkelä, Ojala, Majava, Alatalo). Puheenjohtaja totesi Riitta Savukosken esityksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.

Viran täyttämisestä päätetään erikseen.